ANAK-ANAK AHMAD JAAFAR AR-RAWI

ANAK-ANAK AHMAD JAAFAR AR-RAWI

Thursday, August 19, 2010

Menghormati ideologi negara


Menghormati ideologi negara
Oleh Asan Ali Golam Hassan
Utusan Online – 20.8.2010
DASAR Ekonomi Baru, iaitu bagaimana agihan kekayan ekonomi negara seharusnya dilaksanakan dengan matlamat akhirnya untuk mencapai perpaduan adalah sebahagian daripada ideologi negara yang wajar difahami dan dihormati oleh semua warganegara.
Tanpa adanya satu ideologi negara yang saling diterima dan dihormati, matlamat pertumbuhan ekonomi, pengagihan yang saksama, kestabilan politik dan perpaduan nasional tidak mungkin dapat dicapai.
Rukun Negara adalah ideologi Malaysia. Ia bermatlamat untuk menyatukan pelbagai kaum di Malaysia dalam satu ideologi nasional. Ia diisytiharkan kepada semua warganegara Malaysia pada sambutan Hari Kemerdekaan 1970 iaitu selepas peristiwa 13 Mei 1969 dan sebelum DEB itu dilaksanakan.
DEB dirangka sebagai alat pembangunan ekonomi kepada ideologi pembinaan negara Malaysian iaitu merupakan asas kesejahteraan ekonomi Rukun Negara. DEB tidak boleh bergerak tanpa semua rakyat memahami dan berazam untuk mencapai ideologi negara (Rukun Negara).
Matlamat pengagihan yang saksama terkandung dalam Rukun Negara “kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama” dan mula dilaksanakan melalui DEB. Matlamat akhir DEB ialah perpaduan nasional, seperti yg digariskan dalam perisytiharan Rukun Negara, “berazam untuk mencapai perpaduan bagi semua rakyatnya”.
RUKUN NEGARA
Perisytiharan negara kita, Malaysia, berazam
* Untuk mencapai perpaduan bagi semua rakyatnya;
* Untuk mengekalkan cara hidup berdemokrasi;
* Untuk mewujudkan masyarakat yang adil di mana kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama;
* Untuk memastikan pendekatan liberal kepada tradisi budayanya yang kuat dan pelbagai;
* Untuk membina masyarakat progresif yang menuju ke arah sains dan teknologi moden
KAMI, rakyatnya, berikrar menyatukan usaha untuk mencapai matlamat ini menurut prinsip-prinsip berikut;
Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan
“KAMI, berikrar menyatukan usaha untuk mencapai matlamat menurut” salah satunya ialah Keluhuran Perlembagaan”.
Jelas, Keluhuran Perlembagaan adalah satu idelogi negara yang menjadi pedoman dan dihormati oleh semua pihak. Maka isu pengagihan dan hak orang Melayu termasuk bumiputera Sabah, Sarawak dan masyarakat Orang Asli seperti yang dinyatakan dalam Perkara 153 tidak seharus dianggap sebagai satu diskriminasi kerana ia adalah sebahagian daripada Perlembagaan Malaysia yang merupakan salah satu daripada intipati ideologi negara yang kita telah berikrar untuk mencapainya.
Tun Salleh Abas, bekas Ketua Hakim Negara (dalam buku Constitution, Law and Judiciary) ada menyebut, “bagi sesiapa yang tidak bersetuju dengan Perlembagaan Malaysia, dia akan sentiasa tidak bersetuju dengan Rukun Negara.”
Ideologi negara termasuk juga Perlembagaan Malaysia tidak menyebut dengan jelas bagaimana kaum pribumi akan dibantu dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh itu, Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) kerajaan diolah supaya seiring dengan apa yg telah ditetapkan oleh ideologi negara.
RRJP ini bermula dengan Dasar Ekonomi Baru (1971-1991) kemudian Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000), Dasar Wawasan Negara (2001-2010) dan kini Model Baru Ekonomi (2011-2020).
DEB merupakan suatu proses “kejuruteraan sosial” berlandaskan kontrak sosial 1957 untuk mencapai matlamat perpaduan kaum melalui pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat.
Pencapaian matlamat DEB sangat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi negara, iaitu bagaimana pertumbuhan itu kemudiannya akan diagihkan bagi mencapai matlamat pengagihan.
Sejak DEB dilancarkan, pembangunan kepada kepelbagaian ekonomi, penekanan kepada pembangunan luar bandar, pengurangan kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat telah menjadi objektif utama pembangunan ekonomi negara. Matlamat perancangan pembangunan ialah “pertumbuhan dan pengagihan yang saksama.
Untuk mencapai matlamat tersebut, perbagai agensi kerajaan (perusahaan awam) ditubuhkan khusus untuk membangunkan kawasan luar bandar.
Perancangan baru dan yang wujud sejak Rancangan Malaya Pertama dirancakkan lagi terutamanya melalui DEB.
Strategi utama pembangunan luar bandar telah dilaksanakan iaitu, pembukaan tanah (rancangan) baharu; pembangunan in-situ; pemodenan luar bandar dan penciptaan pesat pertumbuhan yang baru; serta strategi penyelarakan kawasan industri ke kawasan luar bandar.
Selain itu, Rancangan Buku Merah, konsep Saemaul Undong, pembangunan koperasi desa, dan pelbagai agensi kerajaan seperti Felda, Felcra, Risda, Kejora, Kesedar, Ketengah, Mada, Dara, Bank Bumiputera dan lain-lain diwujudkan khusus untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat luar bandar dan meningkatkan keupayaan mereka untuk bersaing dalam bidang ekonomi.
Tanpa bantuan agensi-agensi kerajaan ini, kaum pribumi sukar untuk bersaing kerana mereka bermula pada tahap perniagaan atau kemahiran yang berbeza. Pengerusi pertama Bank Bumiputera Datuk Roslan Abdullah pernah membandingkan apa yang berlaku dengan perumpamaan sebuah kereta Jaguar yang memotong Morris Minor dan terus hilang dari pandangan.
Matlamat ideologi negara juga diserapkan Misi Nasional iaitu satu rangka kerja dasar dan pelaksanaan bagi mencapai matlamat Wawasan 2020. Misi Nasional memberi penekanan kepada peningkatan keupayaan negara untuk bersaing di peringkat global, memperkukuh perpaduan negara serta pengagihan pendapatan serta kualiti hidup yang lebih baik.
Teras ketiga Misi Nasional ialah menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi secara membina dan produktif sangat berkait rapat dengan ideologi negara - “kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama”.
Model Baru Ekonomi (2011-2020) dan Rancangan Malaysia Kesepuluh (2011-2015) juga terus memberi penekanan kepada meningkatkan potensi menjana pendapatan, pencapaian pendidikan dan kemahiran bagi isi rumah berpendapatan rendah.
Strategi juga dirangka bagi meningkatkan taraf hidup golongan yang terpinggir dari arus perdana pembangunan ekonomi negara yang meliputi kaum pribumi Sabah, Sarawak, masyarakat Orang Asli di Semenanjung, bantuan-bantuan kewangan dan meningkatkan akses kepada infrastruktur di kampung-kampung baru Cina dan pekerja ladang.
Tindakan afirmatif berhubung langkah membantu pribumi dalam Model Baru Ekonomi akan lebih berasaskan kepada mesra pasaran, lebih berasaskan merit, lebih telus dan berdasarkan keperluan.
Menurut Datuk Seri Najib Razak, semasa membentang Model Baru Ekonomi “objektif asalnya masih lagi relevan, namun, sudah tiba masanya untuk kita menilai kembali pelaksanaan DEB. Kita akan menyasarkan pencapaian matlamat yang sama tetapi dengan mengubah cara kita melaksanakannya.”
"1Malaysia” yang juga merangkumi “pertumbuhan dan pengagihan yang saksama” perlu diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan, iaitu bagaimana kesaksamaan, kesamarataan dan kekitaan akan diintegrasikan dengan ideologi negara terutamanya perkara-perkara yang jelas terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan.
Matlamat akhir "1Malaysia” ialah perpaduan yang berkaitan secara langsung dengan teras ketiga Misi Nasional, iaitu menangani masalah ketidaksamaan sosio ekonomi secara membina dan produktif.
Ia sangat berkait rapat dengan ideologi negara “kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama” dan “berazam untuk mencapai perpaduan bagi semua rakyatnya” seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
Cabaran utama kini ialah bagaimana hendak mengintegrasikan budaya kecemerlangan, prinsip meritokrasi melalui agihan kek ekonomi dengan berkonsepkan peluang untuk semua dengan ideologi negara dalam merangka perancangan pembangunan dengan maltamat akhir, iaitu pencapaian taraf negara maju yang makmur tanpa membelakangkan ideologi negara iaitu RUKUN NEGARA.
Penulis ialah Prof. Madya di Kolej Sastera
dan Ekonomi, Universiti Utara Malaysia

Bersatu pertahan perpaduan


Bersatu pertahan perpaduan
Oleh MOHD. KHUZAIRI ISMAIL
rencana@utusan.com.my

KITA berkongsi usia kemerdekaan ke-53 dengan sebuah lagi negara di Afrika iaitu Ghana. Bezanya Ghana merdeka lebih awal iaitu pada 6 Mac 1957 manakala kemerdekaan Malaysia dicapai pada 31 Ogos 1957. Kemerdekaan Ghana dari penjajah British membawa pengaruh yang cukup besar di benua Afrika. Ghana menjadi negara sub sahara pertama yang berjaya membebaskan diri daripada cengkaman penjajah. Ia kemudiannya mendorong kebangkitan negara Afrika lain untuk turut menuntut kemerdekaan.
Setahun kemudiannya, Guinea mencapai kemerdekaan diikuti negara lain iaitu Republik Congo, Madagascar, Senegal, Cyprus dan Mauritania yang bebas daripada penjajah pada 1960. Algeria dan Kenya pula masing-masing mengecapi nikmat kemerdekaan pada 1962 dan 1963. Selain negara-negara di rantau Afrika, Malaysia juga berkongsi usia kemerdekaan yang sama atau hampir sama dengan sekurang-kurangnya 50 buah negara lain.
Negara-negara ini mengecapi kemerdekaan dalam tempoh 10 tahun antara tahun 1957 hingga 1966 daripada penjajahan Barat. Jadi, apa rasionalnya membandingkan kemerdekaan negara-negara ini dengan kemerdekaan Malaysia? Jika diperhatikan, Malaysia selepas 53 tahun merdeka jauh lebih maju dan membangun berbanding dengan kebanyakan negara-negara yang hampir sebaya itu.
Sama ada dari sudut ekonomi, pembangunan fizikal atau modal insan, kita jauh lebih baik dan terkehadapan. Ketika sebahagian besar daripada kita hidup berlimpahkan kesenangan, sebahagian besar rakyat Afrika pula masih bergelut untuk mencari sesuap makanan. Hampir separuh daripada rakyat di 53 buah negara benua itu juga menjadi pelarian, hidup merempat di kem-kem kemanusiaan dan mengharapkan belas ehsan masyarakat dunia untuk meneruskan kehidupan.
Begitu besarnya nikmat kemerdekaan yang dikecapi oleh rakyat Malaysia jika dibandingkan dengan rakyat di sebahagian negara di benua Afrika itu. Perbandingan sebegini mungkin boleh dianggap keterlaluan, tetapi logiknya tetap ada. Benua Afrika adalah antara benua yang terkaya di dunia dengan beberapa buah negara terutamanya di wilayah utara merupakan antara pengimport utama minyak dunia.
Antaranya Nigeria, Uganda, Congo, Angola, Sudan serta beberapa buah negara lain. Selain minyak, negara-negara di benua Afrika juga kaya dengan sumber asli, selain antara pengeluar utama kepada beberapa jenis produk makanan. Malah jika boleh dibandingkan, kekayaan negara-negara ini jauh lebih besar daripada apa yang dimiliki dan tersimpan di bawah perut bumi Malaysia.
Namun, itu semua tidak menjanjikan apa-apa kelebihan kepada rakyat di negara benua tersebut. Halangan utama adalah perbezaan suku, etnik, ras, kaum, agama, kefahaman, budaya dan pelbagai lagi di kalangan rakyatnya.
Perbezaan itu begitu menebal sehingga menyebabkan berlakunya perang sesama sendiri atau perang saudara. Korupsi dalam pemerintahan negara serta ancaman kumpulan militan yang bersembunyi di sebalik agama juga menjadi ancaman utama kepada keamanan dan kestabilan di negara benua tersebut.
Malaysia juga sebenarnya boleh terjebak dalam kancah peperangan seperti negara-negara di benua Afrika itu sekiranya kita gagal meletakkan kepentingan negara dan bangsa mengatasi mana-mana kepentingan kaum. Ini kerana secara komposisinya, rakyat Malaysia yang berjumlah kira-kira 26 juta terbahagi kepada tiga kaum utama iaitu Melayu, India dan Cina. Selain itu, Malaysia juga menjadi negara kepada kaum-kaum lain terutamanya etnik di Sabah dan Sarawak.
Toleransi yang tinggi antara rakyat serta pemimpin pelbagai kaum di negara ini sepanjang lebih lima dekad lalu berjaya membentuk sebuah negara Malaysia yang aman, stabil dan maju. Namun semakin negara menginjak usia lebih dewasa, kematangan kemerdekaan dalam kalangan rakyat nampaknya semakin pudar. Perpaduan dan keharmonian antara kaum yang selama ini menjadi teras kepada pembangunan negara cuba diganggu-gugat dengan pelbagai anasir yang berbentuk hasutan.
Isu-isu yang menyentuh mengenai perasaan dan maruah kaum lain acapkali dijadikan perdebatan. Ia mendatangkan keresahan dan kegusaran di kalangan masyarakat dan menimbulkan rasa kurang senang dalam perhubungan antara pelbagai kaum. Malah, ada yang sehingga begitu terdesak merangka perlembagaan baru dan menafikan apa yang menjadi hak kepada kaum-kaum tertentu sebelum ini.
Ini adalah satu usaha yang sangat merbahaya dan boleh menjerumuskan negara kepada kancah perang saudara. Kita seolah-olah tidak mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di negara Afrika serta negara-negara berkonflik lainnya. Memang pada zahirnya hubungan antara kaum ketika ini tidak memperlihatkan sebarang tanda-tanda kerosakan. Tetapi sampai bila ia mampu bertahan sekiranya saban hari diasak dengan pelbagai sentimen perkauman? Ibarat api yang membakar sekam, isu-isu perkauman sebegini lama-kelamaan boleh membakar perasaan rakyat secara diam.
Kita pernah diingatkan betapa sukarnya negara mengharungi detik-detik hitam 13 Mei 1969. Ia adalah satu catatan sejarah yang tidak boleh dibiarkan berulang. Kita tidak memerlukan sebuah hakikat yang pahit sekali lagi untuk diingatkan tentang nikmat mengecapi kebebasan dan kemerdekaan. Sementara nikmat itu masih berada dalam genggaman, bersama-samalah kita bersatu mempertahankannya.