ANAK-ANAK AHMAD JAAFAR AR-RAWI

ANAK-ANAK AHMAD JAAFAR AR-RAWI

Monday, August 27, 2012

PADOMAN HIDUKPADOMAN HIDUK 

Katiko ado ditahan 
Tak lah ado baru dimakan 
Bakulimaik sabalun habih 
Ingek-ingek sabalun Kanai. 

Dek caba mako mularaik 
Dek himaik makono kayo 
Dek ameh makono kameh 
Dek padi mangko manjadi. 

Bahimaik sabalun habih 
Sadiokan payuang sabalun hujan 
Manjilih ditapi aia
Maradeso diparuk kanyang. 

Sasek diujuang jalan 
Baliak ka pangka jalan 
Takuk diujuang badia 
Lari ka pangka badia. 

Kok tasangkuk elok di nan tinggi 
Kok basanda elok di nan gadang 
Dibaliak pandakian ado panurunan 
Dibaliak panurunan ado pandakian 
Elok diambiak jo etongan 
Buruak dibuang jo mupakaik. 

HIDUIK BAPANDIRIAN 

Bapikia palito hati 
Nanang saribu aka 
Taraso Lamak Jan dilulua 
Taraso Paik Jan diluahkan 
Bajalan injek-injek langkah 
Bakato piaro lidah 
Jan Hiduik bak pucuak aru 
Maikuik kama kareh angin 
Iyo kan nan diurang, lalukan nan di awak 
Tunjuak luruh kalingkiang bakaik. 

HIDUK BAKARUKUNAN 

Elok tapian di nan mudo
Elok kampuang di nan tuo 
Elok nagari dek panghulu 
Elok musajik dek tuanku 
Elok rumah dek Bundo kanduang 
Nan tuo dipamulia 
Nan ketek dikasihani 
Samo gadang lawan bakawan. 

PANYASALAN 

Tabali dikabau batuntun 
Bak aia jatuah ka kasiak 
Bak batu jatuah ka Lubuak 
Bak manggadangkan anak harimau 
Bak malapehkan anjiang tasapik. 

Kawan galak mudah dicari 
Kawan manangih jarang basuo 
Kawan hiduk paralu ditaliti 
Indak jadi sasalan kasudahanno. 

Balang bacampua kudo putiah 
Rancak diambiak untuak Pacuan 
Kok ka lai mandapek boko 
Usah kito talampau piliah 
Capek sajo ambiak putusan 
Lah jadi sasalan mambuek bedo. 

KAMANUSIAAN 

Indak urang mambuang urang 
Nan Buto paambuh lasuang 
Nan pakak palapeh badia 
Nan lumpuah pahuni rumah 
Nan kuaik pambao baban 
Nan binguang ka disuruah-suruah 
Nan patah pangajuk ayam 
Nan cadiak lawan barundiang 
Nan pandai tampaik baguru 
Nan kayo tampaik nan batenggang 
Nan kuniang pananti Alek 
Nan hitam pangubak pisang 

Tukang indak mambuang kayu 
Gapuak indak mambuang Lamak 
Cadiak indak mambuang kawan 
Gadang jan malendo 
Panjang jan malindih 

Nan ketek dikasiahi 
Samo gadang lawan bakawan 
Nan tuo dipamulia 
Tibo di nan baiak bahimbauan 
Tibo di nan buruak bahambauan 
Dakek jalang manjalang 
Jauah Cinto mancinto 
Barek samo dipikua 
Ringan samo dijinjiang 
Kok hanyuk bapintehi 
Kok tabanam disilami 
Tarapuang samo hanyuk 
Tarandam samo basah 
Tatilantang samo minum ambun 
Tatungkuk samo makan tanah 

Manyisiak mano nan tirih 
Malantai mano nan lapuak 
Mambarui mano nan hilang 
Mancari Kato mupakaik 

Manyuruah babuek baiak 
Malarang babuek jahek 
Mahirik mambantangi 
Manunjuak maajari 
Managua manyapo 
Tadorong maelo 
Talompek manyentak 
Gawa maasak 
Maasak ka nan bana 

Hanyuk ado nan ka maminteh 
Hilang ado nan ka mancari 
Tarapuang ado nan mangaik 
Tabanam ado nan ka manyilami.